Leader in Me

‘Het beste wat je kunt worden, is jezelf’

 

Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat je de invloed op je leven en omgeving kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat erom leerlingen gewoonten aan te leren die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het ontwikkelen van zelfleiderschap.

 

Deze helpen om:

  • Op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoorde beslissingen te nemen
  • Tijd zinvol te besteden
  • Bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
  • De kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.

 

Kortom: leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

 

Ons onderwijs