Ervaringsgericht onderwijs

Op de Franciscusschool geloven we in ervaringsgericht onderwijs omdat wij er van overtuigd zijn dat leerlingen het beste leren door zelf op onderzoek uit te gaan en nieuwe inzichten te ontdekken. Dit gebeurt al bij de kleuters d.m.v. de methode Onderbouwd en met name ook  de hoeken, waarin leerlingen spelenderwijs de beginselen van taal en rekenen wordt bijgebracht. Ons team heeft meerdere scholingstrajecten afgerond waarmee we b.v. het techniekonderwijs en de creatieve vakken meer en meer ervaringsgericht in kunnen richten. En op welke manier gewerkt kan worden aan de talentontwikkeling van leerlingen. In de loop van dit schooljaar start een opleidingstraject waarmee we ook ons wereldoriëntatieonderwijs meer ervaringsgericht in kunnen richten.

Ervaringsgericht en onderzoekend en ontdekkend onderwijs biedt ook de mogelijkheid om op een andere manier dan klassikaal met elkaar aan het werk te gaan. Op die manier doen de leerlingen ervaring op met coöperatieve werkvormen en kan er b.v. ook gewerkt worden aan de vaardigheden van de 21e eeuw (zelfstandig en samenwerken, communiceren, sociale en culture vaardigheden, creatief denken, presenteren, etc.). Binnen de plusgroepen gaan onze leerlingen ook projectmatig met elkaar aan de slag en beiden we ze extra uitdagingen. Leerlingen in de bovenbouw verzorgen zelf lessen aan de eigen groep over onderwerpen die ze zelf kiezen en bereiden die helemaal zelfstandig voor.

Op de Franciscusschool halen we regelmatig externe expertise in de klas en komen deskundigen iets vertellen over een breed scala aan onderwerpen. En we gaan er uiteraard ook regelmatig met de groep op uit naar b.v. musea en excursies.