The Leader in Me

Wij zien het als onze missie om bij onze leerlingen een basis te leggen waarop zij kunnen voortbouwen zodat zij na hun vervolgopleiding in staat zijn om zelfstandige, gelukkige en respectvolle wereldburgers te worden, die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en warme vriendschappelijke banden aan kunnen gaan met mensen in hun directe omgeving en uit andere culturen. Die het besef hebben dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en dat van hun omgeving en daar die verantwoordelijkheid ook voor durven en kunnen nemen.
Om dat te bereiken is het belangrijk dat kinderen eerst weten wie zij zelf zijn, wat zij willen bereiken in het leven en hoe zij daar zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Vervolgens is het ook belangrijk dat zij open leren te staan voor hun omgeving, een band en respect op kunnen bouwen met anderen om vervolgens gezamenlijk te proberen om de wereld waarin we leven een stukje mooier te maken. Op de Franciscusschool werken we met ‘The Leader in Me’. Met ‘The leader in Me’ leren we onze leerlingen een aantal eigenschappen of vaardigheden waarvan is aangetoond dat ze daar op een positieve manier een bijdragen aan leveren.

‘The Leader in Me is gebaseerd op de 7 eigenschappen van Steven Covey:
1. Wees pro-actief
   Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.
2. Begin met het einddoel voor ogen
   Je moet een doel en een plan hebben.
3. Belangrijke zaken eerst
    Eerst werken dan spelen.
4. Denk win-win
    Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
    Luister voor dat je praat. Luister om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.
6. Creëer synergie
    Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzonderlijk.
7. Houd de zaag scherp
    Zorg voor evenwicht op alle gebieden.
 
De eerste 3 eigenschappen hebben betrekking op jezelf. Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken:.
Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen!
Op de Franciscusschool werken we structureel aan deze 7 gewoontes. De 7 gewoonten vormen de basis van hoe we met elkaar omgaan.
Ze helpen ons om meer eigenaarschap bij de leerlingen te leggen. Ze vormen het vertrekpunt voor de Talentontwikkeling en d.m.v. de 7 eigenschappen werken we aan de vaardigheden van de 21e eeuw.
In onderstaand document kunt u zien welke eigenschappen wij op deze manier aan onze leerlingen proberen bij te brengen. In onze visie zou de wereld er een stuk beter uit zien als iedereen iets meer van deze eigenschappen in zich zou hebben.