De Franciscusschool             
           

Op de Franciscusschool  willen we graag dat elk  kind met plezier naar school gaat. Pas dan voelt een kind zich veilig en is de basis voor verdere ontwikkeling gelegd.

De omgang tussen leerkracht en leerlingen onderling geschiedt op basis van wederzijds respect en vertrouwen. 
Onze school is een open katholieke school waar kinderen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten.

Graag nodigen we u uit om eens te komen kijken.                      
Voor meer informatie 0541-533561/
dir.franciscus@konot.nl/www.franciscusschool.nl


    

             

 

Kalender

»   24 oktober Controle hoofdluis
»   25 oktober OR
»   25 oktober Juf Laura jarig
»   28 oktober FB november per mail
»   30 oktober Start wintertijd
»   01 november Allerheiligen
»   01 november - 02 november Oudergesprekken
»   02 november Allerzielen

Uitgelicht