Inschrijven nieuwe leerling

Op onze school zijn nieuwe leerlingen welkom vanaf het moment dat ze 4 jaar worden. Of als ze om andere redenen op latere leeftijd voor onze school hebben gekozen.

Ouders van 4-jarigen krijgen ruim voordat hun zoon of dochter 4 jaar wordt vanuit de gemeente een brief met daarin informatie wanneer hun zoon of dochter zich in mag schrijven voor een school voor primair onderwijs. Dat moment is meestal op een avond in februari in het schooljaar voordat de leerling 4 wordt. De leerling is dan soms nog niet eens 3; voor ouders soms gevoelsmatig een erg vroeg moment. Voorafgaand aan die inschrijfavond wordt door onze school in januari een open huis georganiseerd.
Ouders kunnen dan met hun zoon of dochter onze school bezoeken en kijken of de school bij hen past.

Als u uw kind komt aanmelden, gebruikt u het inschrijfformulier van de school. Deze treft u hieronder aan. Het is het handigste als u het formulier al thuis hebt ingevuld. U dient ook een kopie van een officieel document bij te voegen met daarop het BSN-nummer van uw kind. Dit kan zijn een ID-kaart, paspoort, verzekeringspasje of de brief van de gemeente/belastingdienst. Verder moet u de ouderverklaring omtrent opleiding inleveren. Na inschrijving wordt uw kind opgenomen in onze administratie en ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer twee maanden voor de 4e verjaardag van uw kind neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om de kennismakingsochtenden te plannen. De startdatum is meestal de eerste maandag na de verjaardag.

Er zijn voor nieuwe ouders drie informatiemomenten in het jaar waarop wij ze informeren over met name praktische zaken op onze school en in onze groepen:

  • voorafgaand aan de zomervakantie voor ouders van kinderen die in en rond de zomervakantie jarig zijn en die direct na de vakantie beginnen;
  • in de tweede schoolweek voor ouders van kinderen die starten in de periode van zomervakantie tot en met december;
  • in december/januari voor ouders van kinderen die starten in de periode januari tot de zomervakantie.

Deze informatiemomenten vinden soms ’s middags en soms ’s avonds plaats.

Wilt u onze school liever op een ander moment bezoeken of uw kind liever op een ander moment inschrijven, dan kan dat natuurlijk. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken met onze locatieleider.

In principe is elke leerling welkom op onze school. Het kan echter zijn dat wij een leerling niet kunnen bieden wat hij of zij echt nodig heeft. Wij gaan daarover dan met u in gesprek. Vanuit de wet op het passend onderwijs zijn wij verplicht om in dat geval met u op zoek te gaan naar een school die beter bij uw zoon of dochter past.