Ouderraad Franciscusschool

Algemene doelstelling OR Franciscusschool
Door het organiseren of mede mogelijk maken van enkele binnen- en buitenschoolse activiteiten, wil de Ouderraad er (mede) voor zorgen dat de kinderen een mooie tijd hebben op de Franciscusschool, waarbij ze zich kunnen ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving. Daarnaast is de OR een klankbord voor zowel school als ouders voor gewenste veranderingen. 

Activiteiten
Om er samen voor te zorgen dat we onze kinderen een mooie tijd hebben op de Franciscusschool, hebben we de inzet van alle ouders nodig. Activiteiten die vanuit de OR ontplooid worden zijn bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje, Sinterklaas, Koningsspelen, Pasen, carnaval, Franciscusdag (4 okt) en Kerstmis. Ook het versieren van de hal, het regelen van de verkeersbrigadiers, ophalen van Oud-papier en de luizenmoeders vallen onder de OR. Daarnaast behoort aanschaf van en meedenken over nieuwe ‘niet-onderwijs-gerelateerde’ (spel)materialen tot de mogelijkheden.

Oproep
De activiteiten ontstaan natuurlijk niet vanzelf. Hiervoor zien we graag je hulp en/of aanwezigheid. Dit is fijn voor je eigen betrokkenheid bij de Franciscusschool en erg gezellig voor je kind! Om mee te helpen hoef je niet direct een ‘functie’ te hebben binnen de Ouderraad, we hebben ook vaak ‘handjes’ en ‘begeleiding’ nodig waar je je eenmalig voor kunt inzetten. Denk daarbij vooral aan Kerst, Carnaval en Koningsspelen.

Financiën
Elk jaar vragen we alle ouders om een ouderbijdrage per leerling te doneren. Met 25 euro per leerling is deze vrijwillige bijdrage verhoudingsgewijs tot andere scholen, een laag bedrag. De ouderbijdrage wordt aangevuld met de opbrengsten van het ophalen van oud-papier. Oud-papier wordt elke 2e dinsdag van de maand opgehaald. Wil je daar een handje meehelpen, dan kom je in een pool te staan en word je 2-4 keer per jaar ingedeeld om mee te helpen. Dat zou heel fijn zijn!

Aanmelden
Vind je het leuk om af en toe te helpen met de activiteiten, zitting te nemen in de activiteitencommissie of met het ophalen van het oud-papier, mail ons dan op: or.franciscusschool@gmail.com.

Iedere aanmelding helpt, ook als het maar eens per jaar is. Uiteraard kun je ook een van de Coördinatoren of een ander lid van de OR aanspreken. En als alternatief is de leerkracht van je zoon of dochter vast bereid om je te helpen bij het aanmelden bij de OR om je in te zetten voor school.

Data vergaderingen schooljaar 2023-2024
OR jaarvergadering - dinsdag week 40 - 3 oktober
OR vergadering - dinsdag week 47 - 21 november
OR vergadering - dinsdag week 5 - 30 januari
OR vergadering - dinsdag week 20 - 14 mei

Samenstelling Ouderraad (OR) Franciscusschool 

Nico Höfte Penningmeester
Daan Loohuis Secretaris
Nienke van Beurden Voorzitter
   
Marloes Lammerink Coördinator activiteiten
Riette Meijboom Coördinator activiteiten
Linda Eijssink Locatieleider
Anneke Kamst Leerkracht
Karlijn Westerbeek Leerkracht
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige leden OR

Lotje Jansen Hoofd verkeersbrigadiers
Brigitte Siemerink Hoofd luizenmoeders
Hoofd versiercommissie
Gijsbert Oude Elberink Hoofd oud-papier
Liesbeth Engelbertink Activiteitenbegeleider
Lydia Schoot Activiteitenbegeleider
Nicol Bosch Activiteitenbegeleider
Nadine Leusenkamp Activiteitenbegeleider
Maud Segerink Activiteitenbegeleider
Haike Buijvoets Activiteitenbegeleider