Ouderbetrokkenheid

Op de Franciscusschool vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk.
We onderhouden de contacten met de ouders op verschillende manieren:
 
 
 • 4x per jaar (begin schooljaar, oktober/november, januari/februari, juni/juli) vinden er oudergesprekken plaats. Wilt u tussendoor een extra gesprek? Dat kan natuurlijk altijd! U kunt de leerkracht van uw kind een mailtje sturen voor het maken van een afspraak. 
   
 • In het begin van het nieuwe schooljaar vindt er een informatieavond plaats. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in het nieuwe schooljaar. 
   
 • De leerkrachten proberen wekelijks informatie te sturen over datgene waar men in de klas mee bezig is. Deze berichten versturen de leerkrachten via Social Schools. 
   
 • Via Social Schools wordt er wekelijks een bericht geplaats door de directie. In dit weeknieuws wordt u op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze school.
   
 • Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het beleid op onze school.
   
 • Ouders in de ouderraad leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de verschillende activiteiten op onze school.
Op onze school zijn ouders altijd welkom bij zowel leerkrachten, interne begeleiding en directie op het moment dat zij de behoefte hebben iets over hun kind te bespreken.