Ouderbetrokkenheid

We werkensystematisch en op basis van gelijkwaardigheid als partners met ouders van de kinderen samen, zodat elke ouder betrokken wordt of blijft bij de schoolloopbaan van zijn of haar kind.

Gedurende het schooljaar vinden er steeds 4 gesprekken plaats: 

 
1.
Startgesprek
 in de 1e weken van het schooljaar
2.
Voortgangsgesprek
eind november
3.
Rapportgesprek
nav 1e rapport in februari
4.
Afsluitend gesprek
in één van de laatste weken van het schooljaar

 

- Kindgesprekken

De leraar voert ook een aantal korte kindgesprekken per jaar met elk kind.

De essentiële vraag aan het kind gedurende het jaar zal steeds gaan over:
“Wat wil je heel graag leren?” Wat heb je al geleerd ?enz.

- Informatieavond

Alle ouders ontvangen in de 1e week van het schooljaar per mail de beknopte digitale informatie van de groep van hun kind.
Er vinden groepsinformatieavonden plaats. U kunt kennismaken met de groepsleerkrachten, ouders van de andere kinderen en de materialen waarmee gewerkt gaat worden inzien.

We hopen zo op een goede samenwerking, waarin we ons samen inzetten voor het kind.
Zodat uw kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en uitgedaagd wordt om veel te leren!