Aanvraag verlof

Als basisschool mogen wij buiten de vakantie niet zomaar verlof verlenen aan leerlingen. De onderwijsinspectie heeft daar regels voor opgesteld. U kunt deze regels vinden op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Het is NIET toegstaan verlof te verlenen om eerder met vakantie te kunnen vertrekken! Als school hebben wij ons aan deze regels te houden!

Indien u verlof aan wilt vragen kan dat via één van onderstaande formulieren. 

Wij adviseren u om die aanvraag bijtijds te doen, d.w.z. voor:

  • vakantieverlof buiten de schoolvakanties circa 8 weken van te voren;
  • verhuizing, huwelijk, jubileum, religieuze verplichting minimaal 2 weken van te voren;
  • overlijden / begrafenis zo snel mogelijk.

Dit voorkomt mogelijke problemen voor uzelf op het moment dat de verlof aanvraag niet goedgekeurd kan worden. 

Wilt u verlof aanvragen voor een verhuizing, gezinsuitbreiding, een huwelijk of jubilea, ernstige ziekte van familie, overlijden van familie of een religieuze feestdag? Dan kunt u verlofformulier A invullen. 

 

Wilt u verlof aanvragen met een andere reden? Dan kunt u verlofformulier B invullen.

 

U kunt het ingevulde formulier sturen naar dir.franciscus@konot.nl. De directie zal zo spoedig mogelijk aan u laten weten of het verlof toegekend zal worden.