Ervaringsgericht onderwijs

Op de Franciscusschool geloven we in ervaringsgericht onderwijs omdat wij er van overtuigd zijn dat leerlingen het beste leren door zelf op onderzoek uit te gaan en nieuwe inzichten te ontdekken. We geven onderwijs dat aansluit bij de leerling van vandaag en hen voorbereidt op de maatschappij van morgen. Ons huidige onderwijs is uitgangspunt voor het nieuwe onderwijs, dat beter aansluit bij de leerling van nu en de wereld van de toekomst. We willen behouden wat goed werkt en veranderen wat beter kan. ‘Meer gepersonaliseerd leren’, ‘leren met ict’ en ‘samen ontdekken’: Onze leerlingen genieten van eigentijds onderwijs; een combinatie van bestaand en nieuw, bijvoorbeeld het gebruik van een (werk)boek in een combinatie met een laptop en het digibord.

Ervaringsgericht en onderzoekend en ontdekkend onderwijs biedt de mogelijkheid om op een andere manier dan klassikaal met elkaar aan het werk te gaan. Bij de kleuters gebeurt dit d.m.v. de methode Onderbouwd en met name ook in de hoeken, waarin leerlingen spelenderwijs de beginselen van taal en rekenen wordt bijgebracht. Op die manier doen de leerlingen ervaring op met coöperatieve werkvormen en kan er b.v. ook gewerkt worden aan de vaardigheden van de 21e eeuw (zelfstandig en samenwerken, communiceren, sociale en culture vaardigheden, creatief denken, presenteren, etc.). Binnen de plusgroepen gaan onze leerlingen projectmatig met elkaar aan de slag en beiden we ze extra uitdagingen. Leerlingen in de bovenbouw verzorgen zelf lessen aan de eigen groep over onderwerpen die ze zelf kiezen en bereiden die helemaal zelfstandig voor.

Op de Franciscusschool halen we regelmatig externe expertise in de klas en komen deskundigen iets vertellen over een breed scala aan onderwerpen. En we gaan er uiteraard ook regelmatig met de groep op uit naar b.v. musea en excursies.