Eigentijds onderwijs én het nieuwe toekomstige leren

We geven onderwijs dat aansluit bij de leerling van vandaag en voorbereidt op de maatschappij van morgen.
Ons huidige onderwijs is uitgangspunt voor het nieuwe onderwijs, dat beter aansluit bij de leerling van nu en de wereld van de toekomst. We willen behouden wat goed werkt en veranderen wat beter kan.
‘Meer gepersonaliseerd leren’, ‘Leren met ict’ en ‘Samen ontdekken’:
Onze leerlingen genieten eigentijds onderwijs; een combinatie van bestaand en nieuw, bijvoorbeeld het gebruik van een boek in eencombinatie met een tablet en het digibord. De 7 habits van S. Covey, Leader in me,
spelen hierin een belangrijke rol. We maken de kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling, zij leren samen met de leerkracht en de ouders doelen en prioriteiten stellen,proactief zijn, etc.

Ons onderwijs