Onderwijsgemeenschap FrEsKo

De Franciscusschool vormt samen met basisschool De Esch de Onderwijsgemeenschap (OG) FrEsKo.

Goed eigentijds onderwijs door nauw samenwerken van scholen. Samenwerken van scholen, maar wél een eigen naam en gebouw. Hierdoor blijft een eigen ‘thuisbasis’ bestaan en natuurlijk een herkenbare en veilige leeromgeving waarbij de leerlingen te maken hebben met bekende juffen en meesters. Want onze kerntaak is en blijft: de leerling maximaal tot ontplooiing laten komen. 

Kennis en vaardigheden
Het ontwikkelen en stimuleren van kennis en vaardigheden bij onze kinderen in een belangrijke en beïnvloedbare periode van hun leven is onze kerntaak. Beide scholen zijn toegankelijk voor álle leerlingen en wij willen ieder kind alle kansen bieden.
Daarbij leren wij onze leerlingen elkaar te respecteren, ongeacht iemands achtergrond of afkomst. Want verschillen tussen leerlingen, afkomst en opvattingen zien wij als vanzelfsprekend.
 

Gevarieerd onderwijsaanbod
Onze Onderwijsgemeenschap bestaat uit twee gelijkwaardige scholen: bs. de Esch en de Franciscusschool. Elke school heeft een breed en volledig onderwijsaanbod. Elke school heeft een eigen identiteit en eigen specialisten.

Op onderwijskundig gebied werken we nauw met elkaar samen en benutten we elkaars ervaringen en kwaliteiten optimaal. Zo krijgt de leerling een zeer gevarieerd en goed onderwijsaanbod.
Passend voor iedere leerling dus, rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen.