Team

De juffen, meesters en anderen in ons team

Anneke Kamst

Groep 1A

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Marije Moleman

Groep 1B

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

Gerrie Boelen

Groep 1B

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

Linda Eertman

Groep 1B

Werkdagen: donderdag, vrijdag

Annemarie Bouwma

Groep 2

Werkdagen: maandag, dinsdag

Ineke Wolbers

Groep 2

Cultuurcoördinator
Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag

Mares ten Velde

Groep 3

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week

Nicole Schaepers

Groep 3

Werkdagen: woensdag om de week, donderdag, vrijdag

Laura Loohuis

Groep 4

Vertrouwenspersoon
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week

Karin Boermans

Groep 4

Werkdagen: woensdag om de week, donderdag, vrijdag

Anouk olde Dubbelink

LIO-er groep 4

Werkdagen: donderdag, vrijdag

Karlijn Westerbeek

Groep 5

Werkdagen: maandag, dinsdag

Marloes Hospers-Peschier

Groep 5

Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag

Debby Segerink

Groep 6

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ilse Oude Geerdink

Groep 7

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Tamara de Wals

Groep 8

ICT-er
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Richelle Roord

MHB specialist

Leerkracht map-groep, vertrouwenspersoon
Werkdagen: donderdag, vrijdag

Hans Braamer

Vakleerkracht gym

Werkdagen: dinsdag, donderdag

Marjolein Heck

Onderwijsassistente

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

René Schurink

Conciërge

Werkdagen: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend

Mariëlle Kienhuis

Administratie

Erna Slatius

Directeur

Linda Eijssink

Locatieleider

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Sabine Pot

Intern Begeleider

Werkdagen: dinsdag, donderdag