Team

Naast de lestaken in alle facetten zijn er ook andere taken. Hiervoor zijn de leraren gedeeltelijk vrijgesteld van hun lesgevende taken.
Tot deze taken behoren:

ICT-er: Informatie- en Communicatie Technologie Tamara de Wals
IB-er: Interne Begeleider leerlingenzorg Sabine Pot
ISB-er: Interne Stage Begeleider studenten Irma Segerink

AOG-ers 

Richelle Roord / Laura Loohuis
Cultuurcoördinatoren   Ineke Wolbers
Leraar mapgroep Richelle Roord

 

                       
                                          

                                                  

De juffen, meesters en anderen in ons team

Anneke Kamst

Groep 1/2A

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week

Gabrielle Zwiers

Groep 1/2A

Werkdagen: woensdag om de week, donderdag, vrijdag

Annemarie Bouwma

Groep 1/2B

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

Marije Moleman

Groep 1/2B

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

Ineke Wolbers

Groep 1/2B

Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag

Mares ten Velde

Groep 3

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week

Nicole Schaepers

Groep 3

Werkdagen: woensdag om de week, donderdag, vrijdag

Laura Loohuis

Groep 4

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week

Karin Boermans

Groep 4

Werkdagen: woensdag om de week, donderdag, vrijdag

Karlijn Westerbeek

Groep 5

Werkdagen: maandag, dinsdag

Marloes Hospers-Peschier

Groep 5

Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag

Debby Segerink

Groep 6

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ilse Oude Geerdink

Groep 7

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Tamara de Wals

Groep 8

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Richelle Roord

MHB specialist

Werkdagen: donderdag, vrijdag

Hans Braamer

Vakleerkracht gym

Werkdagen: dinsdag, donderdag

Marjolein Heck

Onderwijsassistente

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag

René Schurink

Conciërge

Werkdagen: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend

Mariëlle Kienhuis

Administratie

Erna Slatius

Directeur

Linda Eijssink

Locatieleider

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Sabine Pot

Intern Begeleider

Werkdagen: dinsdag, donderdag