Overige activiteiten

Naast alle onderwijskundige activiteiten is er op de Franciscusschool ook tijd voor leuke dingen en organiseren wij zelf leuke activiteiten of doen mee aan activiteiten die bijvoorbeeld door de gemeente Oldenzaal worden georganiseerd voor alle scholen. Hieronder een indruk van een aantal van deze activiteiten:

  • Schoolreisjes: de schoolreisjes worden door de Ouderraad in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. We gaan dan met de groepen 1 t/m 7 in bussen naar een pretpark, dierentuin of naar een ander vermaak.
  • Kamp: voor de leerlingen van groep 8 wordt er in de maand mei een kamp  georganiseerd. Deze dagen zijn bedoeld als een afsluiting van de basisschooltijd. De bestemming is Schiermonnikoog. Over de kosten wordt u geïnformeerd op de ouderavond.
  • Sportdag: ieder jaar is er voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van Oldenzaal een jaarlijkse Schoolsportdag. Deze wordt gehouden rondom scholencomplex De Esch. 
  • Schoolvoetbaltoernooi: de bovenbouw doet ieder jaar mee aan het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi in het voorjaar.
  • Streetsoccertoernooi: de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen meedoen aan het streetsoccertoernooi dat georganiseerd wordt door de gemeente en de Rotaryclub.

Naast al deze gezellige en vooral ook sportieve activiteiten zijn er ook veel leerzame excursies naar o.a.: het Palthehuis, het Rijksmuseum, Natura Docet,  het Heim,  UT Twente, de Riskfactory  en bezoeken aan bedrijven.