Verkeersregels

Rondom Franciscusschool Oldenzaal

Om de verkeersstroom van voetgangers, fietsers en automobilisten rondom de Franciscusschool in goede banen te leiden, maken wij gebruik van een brigadiersteam. Hieronder zetten we een aantal regels en afspraken op een rijtje.
 

Oversteekplaats Spoorstraat

Beste ouders/verzorgers,
 
Uw kind(eren) gaat (straks) elke dag van en naar de Franciscusschool. Ook voor u zal het belangrijk zijn dat uw kind veilig op school kan komen. Voor de kinderen die de Spoorstraat moeten oversteken zijn verkeersbrigadiers aangesteld, die de kinderen helpen veilig over te steken over het zebrapad op de hoek Lyceumstraat.

Wellicht dat dit voor uw zoon/dochter ook van toepassing is, zodoende ontvangt u deze korte toelichting over het wel en wee bij de oversteekplaats.
Wilt u bij het oversteken rekening houden met de volgende tijden en afspraken?
 • ’s Morgens zijn de brigadiers aanwezig van 8.10 uur tot de schoolbel van 8.25 uur.
 • ’s Middags zijn de brigadiers aanwezig van 14.00 uur tot de laatste kinderen overgestoken zijn. (Op vrijdagmiddag om 12:00 uur zijn er geen brigadiers)
 • Wacht op het fluitsignaal van één van de brigadiers, daarna pas oversteken.
 • Altijd lopend oversteken! Dit geldt ook voor fietsers (afstappen, fiets aan de hand).
  Ook na het oversteken de weg lopend over de stoep vervolgen.
 • Komt u en/of uw kind op de fiets vanuit de richting station/spoortunnel: een paar meter ná het zebrapad kunt u via een oprit gemakkelijk de stoep opdraaien. Dit voorkomt oponthoud en onveilige situaties op het fietspad.
Het zou fijn zijn als u deze afspraken ook met uw zoon/dochter doorneemt, alsook met eventuele andere halers en brengers zoals opa’s/oma’s/oppas etcetera.
 
En als laatste nog een verzoek: wij zijn altijd op zoek naar ouders die de dagelijkse brigadierstaak willen helpen vervullen. Dit kan als vaste kracht (1x per week of 1x per twee weken als duo) of als reserve brigadier. Mocht u hiervoor open staan, dan kunt u dat aangeven bij de brigadierscoördinator via or.franciscusschool@gmail.com.
 
Alvast hartelijk dank!
Brigadiersteam Franciscusschool
Lotje Jansen (coördinator Verkeer Franciscusschool)
 

Regels rondom het plein

 • Er is vanaf 8:20 uur toezicht op het schoolplein. Kinderen mogen dan niet meer zonder toestemming van de leerkracht(en) buiten het schoolplein komen.
   
 • Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets. Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer. Daarnaast is het beter voor het milieu èn krijgt uw kind beweging, wat weer ten goede komt aan de gezondheid van uw kind.
   
 • Begeleidt uw kind door het verkeer. Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleid door een volwassene.
   
 • Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan chaotische situaties rondom school.
   
 • Als de school uitgaat, verwachten we van de ouders dat u uw kind(eren) opwacht bij het hek bij de zandbak (groep 1 en 2) of bij de uitgang rechts van school, bij de fietsenstalling. Houdt de doorgangen vrij zodat het in- en uitgaan van de school ordelijk verloopt. Als kinderen niet (op tijd) door ouder of verzorger opgehaald worden ontfermt de leerkracht zich over hen. Spreek een vaste plek af met uw kind, zodat jullie elkaar makkelijk kunnen vinden.
   
 • Geef zelf het goede voorbeeld. Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels en -borden.
 • Help de kinderen met veilig oversteken. Begeleid kinderen naar de overkant van de straat. Kinderen vanuit de kant van het ziekenhuis en Zuid Berghuizen kunnen bij de Spoorstraat gebruik maken van het zebrapad met brigadiers. Laat ze hier ook gebruik van maken. Als er geen zebrapad is, zoek dan een open plek op; zo kan een automobilist u en de kinderen beter zien. Kies een plek waar u recht over kan steken (dit is ook de kortste route).
 

Op de fiets

 • Fiets niet op de stoep voor de school en op het schoolplein, afstappen en lopen met de fiets aan de hand.
 • De fietsen van de kinderen kunnen worden gestald op het schoolplein.
 • Fietsen van ouders kunnen voor school worden neergezet (doorgangen vrij houden svp).
 

Met de auto

 • Houdt u te allen tijde aan de snelheidslimiet van 30 km/uur.
 • Alleen afzetten: maak dan gebruik van de Zoen- en Zoefzone.
 • Wilt u uw kind in de klas brengen: parkeer uw auto dan alleen op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn en leg het laatste stukje te voet af.

Voor een goede en veilige doorstroming is het noodzakelijk de straat voor school zo vrij mogelijk te houden (liefst verder doorrijden, niet dubbel parkeren).

 
Zoen- en Zoefzone
 • De Zoen- en Zoefzone is bedoeld voor ouders die hun kinderen direct in- of uit de auto willen laten stappen bij school om vervolgens meteen door te kunnen rijden naar hun volgende bestemming.
 • Gebruik deze strook gedurende onderstaande tijden niet om te parkeren. Zorg voor doorstroming zodat meer ouders gebruik kunnen maken van deze strook.

Hoe werkt de Zoen- en Zoefzone?
 • - Breng uw auto tot stilstand in de zoen- en zoefzone om uw kind te laten uitstappen.
 • - Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen.
 • - Rij vervolgens meteen door om opstoppingen te voorkomen (u stapt dus zelf niet uit).
 • - Er mag niet geparkeerd worden in de zoen- en zoefzone.
 • - Mocht het druk zijn op de zoen- en zoefruimte, blijf niet wachten, maar zoek een parkeerplaats elders.

Tijden
 • - ’s Morgens van 8:10 tot 8:30
 • - ’s Middags van 13:55 tot 14:15
Gedurende de overige tijden kan de zone gewoon als parkeerplaats worden gebruikt.
 

Parkeren

Parkeer uw auto altijd in een parkeervak. Ook als u even uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en niet 'even' in de bocht, dubbel voor andere auto’s of op de uitritten. Dit is niet veilig, bovendien riskeert u een bekeuring.
Op de volgende plaatsen kunt u uw auto parkeren:
 • In de Lyceumstraat in de daarvoor bestemde parkeervakken:
  o Niet dubbel parkeren vóór de parkeervakken
  o Parkeren tenminste 5 meter uit de bocht
  o Niet op de stoep!
  o Let op dat de opritten van de bewoners vrij worden gelaten
 • In de Katoenstraat, in de daarvoor bestemde parkeervakken en links op de stoep
 • In de Carmelstraat op de nieuwe parkeerplaats