Onze missie en visie

Op de Franciscusschool bieden wij eigentijds, uitdagend, kind- en toekomstgericht onderwijs. Ons onderwijs is het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen.

Vanuit een goed pedagogisch klimaat waarin veiligheid, respect en vertrouwen belangrijk zijn leggen wij een goede basis voor taal en rekenen. Daarnaast is er veel ruimte en tijd voor de zaakvakken, ‘andere’ belangrijke vaardigheden en de ontwikkelingen van talenten.

Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeftes, het niveau en de belevingswereld van onze leerlingen en dat kinderen daarin een eigen inbreng hebben en keuzes leren maken.

Kinderen leren bij ons op school niet alleen van de leerkracht maar ook van elkaar door te onderzoeken, zelf te ontdekken en (groepsoverstijgend) samen te werken in projecten.
Onze leerkrachten zijn professionals die werken aan hun eigen ontwikkeling en ook gebruik maken van hun eigen talenten.

Wij bieden onderwijs aan vanuit een rijke, uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving en staan daarbij in verbinding met de omgeving.