Documenten en protocollen

Binnen onze school hebben wij een aantal documenten en protocollen die u meer informatie geven over de gang van zaken binnen onze school.

Documenten

  • De schoolkalender geeft u met name praktische informatie over het huidige schooljaar.

 

  • Het schoolondersteuningsprofiel is een document waarin beschreven staat welke (leerlingen)zorg wij kunnen bieden op onze school.

 

  • In het schoolplan staan onze uitgangspunten en ambities voor de periode 2019-2023. Ook kunt u hierin vinden welke keuzes voor het onderwijs wij maken en hoe wij financiële middelen inzetten.

 

  • In de schoolgids vindt u alle praktische informatie nogmaals terug in één document.

 

Protocollen

 

Naast de documenten op schoolniveau, zijn er ook een aantal documenten van Konot die belangrijk voor u zijn. Wij hanteren binnen onze stichting een aantal afspraken, procedures en protocollen waarvan het handig is dat ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van de inhoud. Op onderstaande website kunt u onder andere informatie vinden over het veiligheidsplan en de klachtenregeling van Konot. Maar ook de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, het protocol school en echtscheiding, de procedure bij schorsing en verwijdering van een leerling staan hier beschreven. Ook kunt u hier het protocol vinden voor medisch handelen op school, het protocol digitale middelen en mediagebruik en het privacyreglement van Konot.

Al deze protocollen en documenten kunt u vinden op www.konot.nl/ouders/protocollen/