Praktische zaken

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang Columbusjunior verzorgt de BSO in onze school.


Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten)

We gaan dan met de groepen 1 t/m 7 in bussen naar een pretpark, dierentuin of naar een ander vermaak. Groep 8 gaat jaarlijks op schoolkamp naar Schiermonnikoog.

Toernooien

Sportdag

Ieder jaar is er voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van Oldenzaal een jaarlijkse Schoolsportdag. Deze wordt gehouden rondom scholencomplex De Esch. De kinderen van de andere groepen hebben die dag vrij van school.

Schoolvoetbaltoernooi

De bovenbouw doet ieder jaar mee aan het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi in het voorjaar.

Streetsoccertoernooi

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen meedoen aan het streetsoccertoernooi dat georganiseerd wordt door de gemeente en de Rotaryclub.

Luizencontrole

Wij adviseren u uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Na een vakantieperiode, zo is uit ervaring gebleken, bestaat er een verhoogde kans op het voorkomen van luizen. Indien u hoofdluis bij uw kind(eren) constateert, is het aan te raden, dit direct met hoofdlotion te behandelen. Niet pas na één dag. In die tijd kunnen de luizen zich vermenigvuldigen. Wilt u het s.v.p. onmiddellijk melden bij de leerkracht van uw kind. In samenwerking met de Ouderraad worden de kinderen na elke vakantie op school gecontroleerd.

Eten en drinken

We starten ’s morgens om 8.30 uur tot 14.00uur. Een uitzondering hierop vormen de groepen 1 en 2 op vrijdag. Zij hebben op vrijdag tot 12.00 uur les. Dit houdt in dat de kinderen zowel voor de ochtendpauze (fruit/boterham) als voor de lunch (boterham/drinken) meenemen naar school. Meer info vindt u in ons jaarkatern in de schoolkalender.

Schoolfotograaf

Jaarlijks worden er op onze school foto’s gemaakt. Meer info kunt u lezen in het maandelijkse Infobulletin: het Franciscusbericht.

 

 

.