Ouderbetrokkenheid

Op de Franciscuschool vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We onderhouden de contacten met de ouders op verschillende manieren:

 • 4x per jaar vinden er gesprekken plaats. Om gesprekken in te plannen, maken wij gebruik van Social Schools. Daar kunt u zichzelf inschrijven op een tijd die voor u passend is. 
  Indien ouders vaker een gesprek wensen, kan dit uiteraard. Stuur de desbetreffende leerkracht dan gerust een mailtje.
   
 • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarbij ouders op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in het nieuwe schooljaar. 
   
 • Leerkrachten proberen wekelijks een berichtje te plaatsen op Social Schools over datgene waar men in de groep mee bezig is. 
   
 • Via Social Schools worden de ouders wekelijks door de directie op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze school. Dit noemen wij het weeknieuws.
   
 • Via de MR kunnen ouders meepraten over het beleid op onze school. 
   
 • Ouders in de OR leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de verschillende activiteiten op onze school.

Op onze school zijn ouders altijd welkom bij zowel leerkrachten, interne begeleiding en directie op het moment dat zij de behoefte hebben iets over hun kind te bespreken.