Ouderbetrokkenheid

We betrekken ouders op verschillende manieren:

-We hanteren de kind- en driehoeksgesprekken,waarin kind, ouders en leerkracht samen zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

- De ouderraad en de medezeggenschapsraad ondersteunen ons onderwijs.

Vanuit de Ouderraad zijn er vele werkgroepen van ouders die de school ondersteunen bij de organisatie van diverse activiteiten.

Graag nodigen we u uit om eens te komen kijken.

Voor méér informatie kunt u onze website bezoeken, een informatiemap ontvangen of contact opnemen met de directie van de school, dir.franciscus@konot.nl